Regulamin

Regulamin

1. Każdy użytkownik przed rejestracją na stronie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego zaakceptowania. Nieznajomość zasad regulaminu, nie zwalnia nikogo z ich przestrzegania.

2. Redakcja strony qprfcpl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników strony.

3. Komentarze, które pojawiają się pod wiadomościami z danego dnia, powinny odnosić się do zamieszczonej w nim treści oraz wnosić pewną wartość swoją treścią.

4. Kategorycznie zabronione jest używanie jakichkolwiek wypowiedzi zawierających treści wulgarne, lub obraźliwe. Niedozwolone jest także propagowanie na stronie, treści drastycznych, erotycznych i pornograficznych.

5. Zabrania się także bez zgody redakcji reklamowania w newsach, wywiadach bądź felietonach innych stron internetowych.

6. Użytkownicy, którzy posiadają więcej niż jedno aktywne konto będą banowani.

7. Jeden użytkownik może otrzymać cztery ostrzeżenia. Po przekroczeniu tej liczby, dany użytkownik otrzymuje Bana, stosownego do wykroczenia.

8. Wszelkie zauważone usterki, błędy czy też sugestie należy zgłaszać redakcji strony poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

9. Nie stosowanie się do zasad powyżej zamieszczonego regulaminu będzie skutkować czasową lub stałą blokadą konta.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, po uprzednim poinformowaniu wszystkich użytkowników.